• ساعت : ۰۶:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
  • کد خبر : ۳۲۳۴
هزینه برق مصرفی كشاورزانی كه در تابستان با صنعت برق همكاری كنند رایگان خواهد شد

مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر:

هزینه برق مصرفی کشاورزانی که در تابستان با صنعت برق همکاری کنند رایگان خواهد شد
کشاورزان در صورت مدیریت مصرف برق می توانند تا 10 میلیون تومان پاداش دریافت نمایند

 
امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0