تاریخچه

تا قبل از سال ۱۳۰۷ از نيروي برق در سطح استان خبري نبود و تامين روشنايي از طريق سنتي و با استفاده از نفت و روغن صورت مي گرفت . در آن سال توسط مرحوم فلسفي و شركاء نخستين مولد ديزلي برق با قدرت ۱۵۰ كيلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازي شد . سپس در ساير شهرها با بهره برداري از واحدهاي مشابه تامين برق انجام مي شد كه تكافوي نياز مشتركين را در همه ساعات شبانه روز نمي نمود و بعضاً در پاره اي از ساعات به تامين برق مي پرداخت . در سالهاي دهه ۲۰ حضور بخش خصوصي در صنعت برق استان كم رنگ شد و رفته رفته شهرداري ها عهده دار توليد و توزيع برق در نقاط زير پوشش خود شدند . در سالهاي دهه ۳۰ كار نوسازي شبكه هاي برق با نصب مولدهاي پر قدرت تر صورت پذيرفت . اين وضع تا تشكيل وزارت آب و برق ادامه داشت و درسال ۱۳۴۳ دراجراي بند (هـ) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تاسيس وزارت آب و برق كه بعداً به وزارت نيرو تغيير نام داد ، اساسنامه شركتهاي برق منطقه اي به تصويب مجلس رسيده و جهت ارائه به هيئت دولت ابلاغ كه شركت برق منطقه اي مازندران و (گلستان ) از سال ۱۳۴۵ آغاز به كار نمود . با شكل گيري اين شركت ، تحويل گيري تدريجي برق شهرها از شهرداري ها و بخش خصوصي آغاز و تحولات چشمگيري در صنعت برق منطقه بوجود آمد . در سال ۱۳۴۶خط فشار قوي ۲۳۰ كيلو ولتي تهران – گرگان احداث و در سال ۱۳۴۷ پست ۶۳/۲۳۰ كيلو ولت گرگان نصب گرديد . در همين سال يك خط ۶۳ كيلو ولت از شهر گنبد در استان گلستان تا نوشهر در غرب مازندران به طول ۳۷۰ كيلومتر و در مسيرهاي شهرهاي بين راه ايجاد و در همه اين شهرها پست هاي ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ كيلو ولتي احداث شد و برق همه آنها تامين گرديد . از سال ۱۳۴۶ برق مازندران و گلستان به شبكه سراسري پيوست. از آنجا كه شرايط اقليمي ايجاب مي نمود برق رساني به روستاهاي محدوده استان گلستان آسان تر و زودتر از ساير نقاط كشور انجام گرفت و اين به خاطر نزديكي و پيوستگي مناطق به يكديگر بود . در سال ۱۳۴۹ با احداث ۳۰۰۰ متر شبكه توزيع و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۵۰ كيلو ولت آمپر روستاي اوزينه در شهرستان گرگان و درسال بعد با احداث ۶۳۵۰ متر شبكه توزيع نيرو و نصب يك دستگاه ترانسفورماتور به قدرت ۱۶۰ كيلو ولت آمپر روستاي ولاغوز واقع در شهرستان كردكوي برقدار گرديدند . تعداد آباديهاي برقدار استان در سال ۵۷ به ۳۱۶ و در سال تاسيس شركت (۱۳۷۶) به ۸۹۶ روستا رسيد . از سال ۱۳۷۱ در راستاي سياست گذاريهاي جديد دولت مبني بر كوچك كردن حجم دولت و برونسپاري و خصوصي سازي قسمتي از فعاليتهاي دولتي ، شركتهاي توزيع نيرو به وجود آمدند . شركت توزيع نيروي برق استان گلستان در راستاي اهداف وزارت نيرو و پس از تاسيس اين استان در تاريخ ۲۶/۹/۷۶ از شركت توزيع برق مازندران منفك گرديده و از ۱/۱/۷۷ به صورت رسمي آغاز به كار نموده و تا كنون مسئوليت سرويس دهي و خدمات رساني به متقاضيان و مشتركين برق استان و بهره برداري از تاسيسات و شبكه هاي توزيع موجود و توسعه و بهينه سازي آنها را به عهده دارد.

 

گردآورنده:مرضیه نوری (مدیر سایت)

تاریخ بروز رسانی: 1400/09/06

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0