آدرس : استان گلستان – گرگان – خيابان وليعصر – عدالت ۲۳ – شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
 
تلفن هاي تماس:
۳۲۲۵۲۰۰۵ – ۰۱۷                 (روابط عمومي)
۳۲۲۵۲۰۰۷ – ۰۱۷                 (مستقيم دفتر حقوقي)
۳۱۸۴۰1۰۶و ۳۱۸۴۰1۰۵– ۰۱۷         (نمابر شركت)

 

 
گردآورنده: آقاي حسني(مدیر دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات)
تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۰/۰۴/۱۴


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0