صرفه جویی ، مدیریت مصرف ، باانرژی ، با انرژی ، برق ، مدیریت مصرف برق ، صرفه جویی برق با انرژی

10- بابابرقی.jpg

 

img_20240615_072147_191.jpgimg_20240613_091716.jpg

0101.jpg

0202.jpgاینفوگرافی مدیران.jpg

بنر ۱۵ درصد صرفه_جویی در مصرف برق.png

ظرفیت نیروگاهی تخصیص داده شده به مصارف سرمایشی.png


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0