در صورت بروز مشکل و یا قطع برق باید از کجا پیگیری شود؟

در صورت بروز مشکل و یا قطع برق می توانید با فوریتهای برق به شماره تماس ۱۲۱ تماس حاصل نمائید.

 

 جهت دریافت غیر حضوری بدهی و پرداخت غیرحضوری با چه سامانه ای ارتباط برقرار نمائیم؟

از طریق ارتباط با شماره تماس ۱۵۲۱ ضمن دریافت میزان بدهی اشتراک برق خود نسبت به پرداخت غیرحضوری اقدام فرمائید.

 

چگونه از راهکارههای مدیریت مصرف بهینه برق مطلع شویم؟

با تماس با شماره ۱۴۲۱ نسبت به راهکارهای مدیریت مصرف بهینه برق آگاهی یابید.

 

ساعت اوج مصرف چیست؟

زمانی از شبانه روز که بیشترین مصرف از شبکه برق انجام می گردد، ساعات اوج مصرف است که نیم ساعت قبل از اذان مغرب تا سه و نیم ساعت بعد از آن ساعات اوج مصرف برق است.

 

 درخواست انشعاب جدید:

۱- حداقل قدرت درخواستی (درخواست انشعاب) چقدر است؟   
پاسخ :  فروش انشعاب براي متقاضيان خانگي روستايي در هر واحد تا متراژ کمتر از ۱۲۰ متر مربع حداقل ۲۵ آمپر تک فاز و ۱۲۰ متر مربع و بالاتر حداقل ۳۲ آمپر تك فاز  در نظر گرفته می شود . فروش انشعاب براي كليه متقاضيان خانگي شهري تا سطح زيربناي کمتر از ۱۸۰ متر مربع در هر واحد حداقل ۳۲ آمپر تك فاز و با زير بناي ۱۸۰ متر مربع و بيشتر حداقل ۲۵ آمپر سه فاز در نظر گرفته میشود. ۳- فروش انشعاب عمومي برای مصارف اشتراکی ساختمان هاي مسكوني و غير مسكوني (برق عمومی آپارتمان ها و یا مجتمع های مسکونی و تجاری و ...) که دارای آسانسور هستند، حداقل سه فاز ۲۵ امپر در نظر گرفته میشود و در صورتیکه فاقد آسانسور باشد میتواند حدقل تک فاز ۳۲ آمپر در نظر گرفته میشود. ۴- فروش انشعاب كشاورزي متناسب با پروانه بهره برداري و حداقل ۲۵ آمپر تك فاز در نظر گرفته شود. ۵- فروش انشعاب صنعتي حداقل ۳۲ آمپر تكفاز در نظر گرفته میشود. ۶- فروش انشعاب تجاري شهری با سطح زيربناي کمتر از ۵۰ متر مربع حداقل تكفاز ۳۲ امپر و ۵۰ متر مربع و بالاتر حداقل سه فاز ۲۵ امپر سه فاز در نظر گرفته میشود و فروش انشعاب تجاري روستایی با سطح زيربناي کمتر از ۵۰ متر مربع حداقل تكفاز ۲۵امپر و ۵۰ متر مربع و بالاتر حداقل ۳۲ امپر تکفاز در نظر گرفته میشود

۲- آیا امکان تقسیط هزینه انشعاب وجود دارد ؟
پاسخ : این امکان برای متقاضیانی که درخواست فقط ۱ انشعاب دارند ، بصورت محدود و با موافقت معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت  وجود دارد .

۳- مدت زمان واگذاری یک انشعاب از لحظه درخواست تا نصب انشعاب چند روز است ؟
پاسخ : مدت زمان واگذاری انشعاب از زمان واریز هزینه انشعاب درنظر گرفته میشود . که برای انشعاب شهری در صورت عدم نیاز به شبکه سازی ۹ روز ، نیاز به شبکه سازی فشار ضعیف ۵۴ روز ، نیاز به شبکه سازی فشار متوسط ۱۰۷ روز و برای درخواست های روستایی در صورت عدم نیاز به شبکه سازی ۱۵ روز ، نیاز به شبکه سازی فشار ضعیف ۹۳ روز ، نیاز به شبکه سازی فشار متوسط ۱۱۰ روز  میباشد .

۴- آیا بغیر از هزینه های اعلام شده ، هزینه های متفرقه هم وجود دارد ؟
پاسخ : خیر - هزینه اعلام شده شامل کلیه هزینه های فرآیند فروش انشعاب میباشد .  

 

افزایش قدرت انشعاب

۱- آیا امکان افزایش قدرت انشعاب تکفاز به سه فاز وجود دارد ؟  پاسخ : بله


۲- آیا امکان افزایش قدرت انشعاب عادی به دیماندی وجود دارد ؟  پاسخ : بله

 

۳- آیا امکان تقسیط هزینه انشعاب وجود دارد ؟ 

پاسخ : این امکان بصورت محدود و با موافقت معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت  وجود دارد .

 

۴- آیا بغیر از هزینه های اعلام شده ، هزینه های متفرقه هم وجود دارد ؟
پاسخ : خیر - هزینه اعلام شده شامل کلیه هزینه های فرآیند فروش انشعاب میباشد .

 

درخواست کاهش:

۱- آیا امکان کاهش قدرت انشعاب سه فاز به تکفاز وجود دارد ؟ پاسخ : بله


۲- آیا امکان ماهش قدرت انشعاب دیماندی به عادی وجود دارد ؟ پاسخ : بله

 

۳- آیا هزینه های متفرقه هم وجود دارد ؟
پاسخ : بله - مطابق آئین نامه های مصوب ، هزینه های بازدید و تهیه طرح دریافت میشود

 

درخواست ادغام:

۱- آیا میشود ۲ انشعاب تکفاز را با هم ادغام کرد ؟
پاسخ :  بله - این نوع ادغام بهمراه افزایش قدرت است که در نهایت تبدیل به یک انشعاب ۳ فاز میگردند و مابه التفاوت هزینه ها نیز از متقاضی دریافت میگردد .


۲- آیا میشود انشعاب تکفاز عادی را با یک انشعاب دیماندی ادغام کرد؟
پاسخ : بله این امکان وجود دارد و درنهایت به قدرت انشعاب دیماندی افزوده میشود.


۳- آیا میشود انشعابات با تعرفه های مختلف (خانگی/عمومی/کشاورزی/صنعتی/سایرمصارف) را با یکدیگر ادغام کرد ؟
پاسخ : بله بشرط عدم مغایرت با آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق - پس از ادغام انشعابات ، تعرفه جدید براساس نوع مصرف تعریین میگردد .


۴- آیا میشود اشتراکهایی با نام های مختلف را با یکدیگر تفکیک کرد ؟
پاسخ : بله - اشتراک جدید میتواند بنام یکی از اشتراک های قبلی باشد یا بنام شخصی جدید با توجه مدارک و اسناد تحویلی گردد .

 

درخواست تفکیک

۱- آیا میشود یک انشعاب دیماندی را به چند اشتراک عادی تفکیک کرد ؟
پاسخ : بلی میشود یک انشعاب دیماندی را به اشتراک های عادی استاندارد تفکیک کرد.


۲- آیا میشود یک اشتراک دیماندی رابه اشتراکهایی باتعرفه های مختلف تفکیک کرد ؟
پاسخ : بله - پس از تفکیک انشعابات ، تعرفه هرکدام با توجه به کاربری آنها مشخص میگردد .


۳- آیا میشود انشعابات تفکیک شده به نامهای متفاوت شود ؟
پاسخ : انشعابات تفکیک شده همگی به نام اشتراک اصلی بوده و پس از آن امکان تغییر نام وجود دارد

 

اصلاح سرویس

۱- آیا موارد مانند حوادث منجر به پارگی کابل سرویس یا آویزان بودن آن نیز شامل این نوع درخواست میگردد ؟
پاسخ : بله - کلیه موارد مربوط به کابل سرویس که امکان خطر وجو داشته باشد ، در قالب این درخواست قابل اصلاح است .

 

وصل مجدد انشعاب

۱- آیا موارد مانند قطع بعلت بدهی یا به درخواست مشترک نیز شامل این نوع درخواست میگردد ؟
پاسخ : بله - در کلیه مواردی که قطع انشعاب بصورت موقت بوده است ، در قالب این درخواست قابل اصلاح است .

 

۲- آیا پس از وصل مجدد ، همان کنتور قبلی به محل برگردانده میشود ؟
پاسخ : درصورتیکه قطع انشعاب بهمراه جمع آوری کنتور باشد ، به اختیار مدیریت ، کنتور قبلی یا کنتور جدید در محل نصب میگردد . 

 

قطع موقت انشعاب

۱- آیا در زمان قطع موقت فیزیک کنتور و لوازم اندازه گیری از محل برداشته میشود ؟
پاسخ : خیر. فقط جریان انرژی و خدمات قطع می گردد.

 

تغییر مکان داخلی

۱- آیا امکان جابجایی از ملکی به ملک دیگر وجود دارد ؟
پاسخ : خیر - مطابق آئین نامه این امکان وجود ندارد


۲- حداکثر میزان جابجایی چند متر است ؟
پاسخ : میزان جابجایی در حدی امکانات فنی اجازه بدهند (دسترسی به شبکه امکان پذیر باشد)


۳- هزینه های دیگری بغیر از هزینه اعلام شده هم دارد؟
پاسخ : چنانجه جابجایی منجر به افزایش طول کابل سرویس یا خرابی تخته کنتور شود ، هزینه های آن برعهده متقاضی است . 

 

نصب مجدد انشعاب

۱- آیا موارد مانند قطع بعلت بدهی یا به درخواست مشترک نیز شامل این نوع درخواست میگردد ؟
پاسخ : بله - در کلیه مواردی که قطع انشعاب بصورت موقت بوده است ، در قالب این درخواست قابل اصلاح است .


۲- آیا پس از وصل مجدد ، همان کنتور قبلی به محل برگردانده میشود ؟
پاسخ : درصورتیکه قطع انشعاب بهمراه جمع آوری کنتور باشد ، به اختیار مدیریت ، کنتور قبلی یا کنتور جدید در محل نصب میگردد . 

 

جمع آوری موقت انشعاب

۱- آیا در زمان جمع آوری موقت فیزیک کنتور و لوازم اندازه گیری از محل برداشته میشود ؟
پاسخ : بله . کلیه لوازم و متعلقات انشعاب مانند کابل سرویس ، کنتور ، تخته و فیوز جمع آوری و به صورت امانت به انبار مدیریت متقل میگردد .

 

جمع آوری دائم انشعاب

۱- آیا میشود برای هر انشعابی که به نام ما باشد درخواست جمع آوری رایم بدهیم ؟
خیر - فقط در صورتی درخواست جمع آوری دایم ثبت میگردد که متقاضی ، مالک یا موکل مالک باشد همچنین انشعاب استفاده کننده دیگری نداشته باشد .  


۲- آیا پس از جمع آوری دایم انشعاب ، مبلغی به مالک برگردانده میشود ؟
پاسخ : برای انشعابات کمتر از ۲۵ کیلووات ، ۵۰% قیمت روز انشعاب (پس از کسر همه بدهی ها) و برای انشعابهای بالای ۲۵۰ کیلووات ، ۱۰۰% قیمت روز انشعاب (پس از کسر همه بدهی ها) برگردانده میشود.

 

آزمایش کنتور

۱- درصورتیکه بعد از تست مشخص شده که دارای مشکل است ، چه اصلاحی صورت میپذیرد ؟
پاسخ : درصورتیکه خطا مثبت تشخیص داده شود ابتدا کنتور با هزینه اداره تعویض سپس به ازای مقدار خطا صورتحساب های صادره قبلی مجددا محاسبه و اصلاح میگردد .

 

تغییر نام مشترک

۱- درصورتیکه صاحب امتیاز قبلی در دسترس نباشد ، آیا امکان تغییر نام وجود دارد ؟
پاسخ : درصورت ارائه مدارک از دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع قضایی ، این امکان وجود دارد


۲- آیا بغیر از هزینه اعلام شده ، هزینه دیگری دارد ؟
پاسخ : چنانچه در زمان بازدید از کنتور ، خرابی در لوازم اندازه گیری مشاهده گردد که مسبب آن ، مشترک باید ، هزینه تعویض لوازم اخذ میگردد . 

 

درخواست اصلاح نام

۱- درصورتیکه مشترک ، نام یا نام خانوادگی خود را تغییر دهد ، چگونه میتوان نام اشتراک را اصلاح نمود ؟
پاسخ : باارائه مدارک ذکر شده و طی فرآیند اصلاح نام  (جهت صبت سوابق در پرونده و سیستم) میتوان نام را اصلاح کرد

 

درخواست اصلاح اطلاعات

۱- چه اطلاعاتی از طریق این فرآیند قابل اصلاح میباشند ؟
پاسخ : اطلاعاتی نظیر کد ملی ، نام پدر ، تاریخ تولد ، شماره همراه و تلفن ثابت ، ایمیل ، کد پستی و آدرس دقیق منزل ، محل انشعاب و محل کار قابل اصلاح میباشد . 

 

درخواست تغییر تعرفه

۱- آیا نوع تعرفه براساس سند یا پروانه ملک تعیین میگردد ؟
پاسخ : خیر - نوع تعرفه براساس کاربری محل در حال حاضر و با تشخیص کارشناسان شرکت توزیع تعیین میگردد .


۲- چنانچه از یک کنتور برای چند کاربری مختلف استفاده گردد ، تعرفه چه خواهد شد ؟
پاسخ : مطابق آئین نامه ، بالاترین تعرفه در نظر گرفته میشود .

 

صدور قبض المثنی

۱- آیا میشود قبض های سال های قبل را نیز دریافت کرد ؟
پاسخ : کلیه قبض های صادر شده در سیستم را میتوان دریافت کرد


۲- آیا میشود قبض ها را چاپ کرد ؟
پاسخ : بله امکان دانلود و چاپ وجود دارد .

 

درخواست بررسی صورتحساب

۱- درصورتیکه صورتحساب اشتباه باشد چه اصلاحی صورت میپذیرد ؟
پاسخ : درصورتیکه مشخص شود که در قرائت کنتور یا محاسبات صورتحساب اشتباهی صورت گرفته است ، مراحل مربوط طی و پس از تایید کارشناسان شرکت ، اصلاح میگردد

 

درخواست تسویه حساب

۱-آیا صورتحساب صادر شده قطعی است؟
پاسخ: بله. مطابق آیین نامه کنتور تست می شود و آخرین شماره توسط مامور اداره قرائت می گردد و سپس صورتحساب محاسبه و صادر می گردد بنابراین صورتحساب تسویه قطعی میباشد .

 

محاسبه صورتحساب براساس خود اظهاری

۱-آیا می توان با مقادیر محاسبه شده صورتحساب صادر نمود؟
پاسخ: بله . ولی صورتحساب قطعی نمی باشد


۲- آیا بر روی شماره های برداشت شده توسط مشترک بررسی صورت می پذیرد؟
بله. شماره برداشت شده با نمودار مصرف دوره های پیشین مقایسه می گردد.

 

سوابق پرداخت مشترک

۱- آیا میتوان صورتحساب پرداختی  در بازه خاصی مشاهده نمود؟
بله. در این سیستم تمامی سوابق پرداخت به ریز دوره وتاریخ و مبلغ قابل مشاهده می باشد.

 

سوابق مصرف و صورتحساب مشترک

۱- آیا میتوان صورتحساب دوره های پیشین را مشاهده نمود؟
بله. تمامی سوابق فروش بر اساس دوره در این قسمت قابل مشاهده می باشد


۲-می توان صورتحساب دوره های پیشین را چاپ کرد؟
بله. با انتخاب دوره مورد نظر در لیست می توان آن صورتحساب را چاپ نمود


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0