• ساعت : ۱۰:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ 
  • کد خبر : ۳۰۹۰
بازدید از حرایم شبكه برق شهرستان های تركمن و گمیشان
با حضور نماینده مردم شریف غرب استان در مجلس شورای اسلامی مدیر عامل و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان رفع حریم روستاهای شهرستان های ترکمن و گمیشان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0