دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ 
۱۴:۱۹:۲۱
کاروان خدمت روستای قلعه جیق شهرستان آق قلا
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ 
۱۳:۵۱:۱
عطر افشانی و تجدید میثاق کارکنان صنعت آب و برق گلستان با شهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
۱۱:۲۴:۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ 
۱۴:۱:۹
همایش سراسری بسیجیان صنعت آب و برق گلستان

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0