مهندس محمود سعادت فر

مديردفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840220
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق

سمت سال
کارشناس رایانه 82
کارشناس مسئول نرم افزار و سخت افزار شبکه و ارتباطات 88
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات 89

فعاليتهاي اصلي فناوري اطلاعات و ارتباطات :

-  توسعه نظام مديريت فناوري اطلاعات ( IT و ICT )

-  پيگيري و اخذ به موقع آمار و اطلاعات از واحدهاي مختلف شركت جهت تنظيم گزارشات ماهيانه . 

-  جمع آوري اطلاعات تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي مناسب در جهت برآورد و نيازهاي اطلاعاتي در سطح شركت .

-  نظارت بر تأمين و تخصيص نصب و راه اندازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري بطور اعم و گسترش و تأمين سيستمهاي موردنياز و ارتقاء سيستمهاي موجود به تكنولوژي روز .

-  بررسي گزارشات كاركرد پيمانكاران IT شركت

6.1.7.0
V6.1.7.0