اباذر دماوندی

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732248784
تحصيلات : 
فوق لیسانس حسابداری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس سیستم های مالی و حسابداری 88
رئیس اداره تمرکز حسابها 89
مدیر امور مالی  93
   

 فعاليتهاي اصلي معاونت مالي و پشتيباني :

- نظارت بر رعايت دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مالي واحدهاي اجرايي 

-  مديريت حسابداري شركت 

- تداركات 

- انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي 

- نظارت بر عملكرد و نظارت بودجه 

-  خدمات عمومي ( انبار و حضور و غياب ) 

6.1.7.0
V6.1.7.0