حسين كرمي

مدير امورتداركات

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732622949
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق

سمت سال
رئیس اداره تنظیم اسناد 83
رئیس اداره حسابداری، تنظیم لیست  و صدور اسناد 88
مدیر امور تدارکات 89

 

فعاليتهاي امور تدارکات   :

-   ايجاد هماهنگي در برنامه هاي تامين و تدارك بموقع لوازم و تجهيزات مورد نياز شركت

-  تنظيم و ثبت سفارشات كالاهاي مورد نياز در چهارچوب ضوابط ومقررات

-  ترخيص و تحويل كالاها و اجناس و تجهيزات خريداري شده

-  گشايش اعتبارات اسنادي در چهارچوب ضوابط و مقررات

-   انجام مناقصه و مزايده و حراج در مورد خريد و فروش كالاها و تجهيزات و خدمات مورد نياز قراردادها.

6.1.7.0
V6.1.7.0