مهندس محمد ایزانلو

مدير دفتر هيئت مديره و مدیرعامل

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732324420
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
شرح وظایف دفتر هيأت مديره و مديرعامل.pdf شرح وظایف دفتر هيأت مديره و مديرعامل.pdf

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس نظارت بر اجرا 94
مدیر دفتر مهندسی و نظارت 95
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل 99

فعاليتهاي اصلي دفتر هيأت مديره و مديرعامل :

- انجام حسابرسي داخلي و نظارت بر عملكرد مالي شركت و ايجاد هماهنگي در كليه فعاليتهاي حسابرسي با توجه به مقررات جاري

- بررسي و تجزيه و تحليل گزارشهاي مالي جهت ارائه به  مدير عامل

- تهيه و تنظيم برنامه هاي حسابرسي داخلي شركت

- بررسي و تجزيه و تحليل گزارشات سازمان حسابرسي و بازرسين قانوني و ديوان محاسبا ت  با همكاري واحدهاي ذيربط در خصوص رفع مغايرتها .

- ارائه  گزارش جامع از نتايج حسابرسيها و اسناد رسيدگي شده  جهت ارائه به مقام ما فوق

-  انجام خدمات اداري و دفتري مدير عامل و هيئت مديره شركت

- تنظيم، برنامه ريزي جلسات، برقراري ارتباط و تعيين اوقات ملاقات مسئولان و ارباب رجوع با مدير عامل.

- حفظ، نگهداري،  بايگاني پروندها و اوراق، نامه ها و گزارشات و ساير اسناد و مدارك

- تدوين گزارش هفتگي، ماهانه و سالانه از مجموعه اتفاقات و نتايج ملاقاتهاي انجام شده و پيگيري موارد ارجاعي تا حصول نتيجه

6.1.7.0
V6.1.7.0