مهندس رحمت قره خانی

مدیر دفتر روابط عمومي

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732252005
تحصيلات : 
لیسانس مدیریت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس تحول و بهبود مستمر 91
کارشناس پرسنلی و تحول اداری 93
مدیر دفتر روابط عمومی 96

فعاليتهاي اصلي روابط عمومي :

-  اطلاع رساني و اطلاع يابي .

-  استقرار ارتباطات داخلي و خارجي .

-  استقرار مكانيزم پاسخگويي روان به مشتركين و مشتريان براساس دريافت اطلاعات مستقيم و غيرمستقيم .

-  اندازه گيري رضايت مشتركين – خواست و نظرات مشتريان .

-  هدايت و راهبري كارشناسان روابط با مشتريان در واحدهاي مديريت امور برق .

6.1.7.0
V6.1.7.0