مهندس سیدعلی اکبر حسینی فرد

مدیریت توزیع نیروی برق گنبد

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01733331033
تحصيلات : 
لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره بهره برداری و عملیات 95
سرپرست مدیریت توزیع برق مراوه تپه 96
مدیریت توزیع نیروی برق مینودشت 99

6.1.7.0
V6.1.7.0