مهندس سید هاشم حسینی

سرپرست مديريت توزيع نيروي برق راميان

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735882272
تحصيلات : 
لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
کارشناس نظارت بر پروژه ها 94
رئیس اداره مهندسی و برنامه ریزی 94
سرپرست توزیع نیروی برق رامیان 1400

6.1.7.0
V6.1.7.0