مهندس علی عبداللهی فر

مديريت توزيع نيروي برق شرق گرگان

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
0173228030
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیریت توزیع نیروی برق علی اباد 94
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری 96
مدیریت توزیع برق شرق گرگان 99
 

6.1.7.0
V6.1.7.0