مهندس رمضان یوسفی

مديريت توزيع نيروي برق بندرگز

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01734362300
تحصيلات : 
فوق لیسانس مهندسی صنایع
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان گمیشان 93
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان ترکمن 95
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان بندرگز 97

6.1.7.0
V6.1.7.0