به اطلاع کلیه شرکت های پیمانکاری فعال در حوزه نیروگاه های مقیاس کوچک می رساند سازمان ساتبا با همکاری شرکت های توزیع برق سراسر کشوردر نظر دارد در راستای شناسایی، ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت خدمات پیمانکاری کشور در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک فتوولتائیک نسبت به ارزیابی صلاحیت پیمانکاران علاقمند به فعالیت در این حوزه اقدام نماید.

 

متقاضیان پیش از تکمیل فرم ارزیابی با دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان گلستان  با شماره 01731840342 تماس حاصل نمایند.

دانلود فایل ارزیابی پیمانکار


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0